Składki

Miesięczna składka członkowska płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca na nr konta 97 2030 0045 1110 0000 0400 5720.  W tytule prosimy podać imię i nazwisko zawodnika oraz miesiąc za, który dokonywana jest wpłata.