Skrzaty / Żaki / Orliki

  1. Kosior Oskar
  2. Stryszowski Oliwier
  3. Stryszowski Igor
  4. Bernacchini Henryk
  5. Kostrz Aleksander
  6. Salawa Krystian
  7. Kimszal Ignacy
  8. Paździerkiewicz Igor
  9. Dąbrowski Wiktor